Preventie Interventie Team (PIT)

Als gemeente staan wij dichtbij de inwoners. In de afgelopen jaren zien wij via onze partners en het Sociaal Team de complexiteit van de jeugdhulp toenemen. Dit willen wij ondervangen door in te zetten op lichte ondersteuning. Wij hanteren het oude gezegde: Voorkomen is beter dan genezen! Daarom wil de gemeente in een vroeg stadium via het PIT programma jeugd en gezinnen begeleiden.

Het PIT programma richt zich op selectieve preventie (lichte kortdurende ondersteuning). Wij bieden kortdurende ondersteuning gericht op opgroeien en opvoeden. Verschillende partijen voeren de activiteiten uit. Gedurende het jaar wisselt het aanbod. Het meest recente aanbod is altijd op deze website te vinden.

Wij hebben een breed aanbod, zoals opvoedondersteuning voor gezinnen en we geven kortdurende ondersteuning aan jongeren die kampen met psychosociale problematiek. Daarnaast richt PIT zich op activiteiten die als doel hebben om de zelfredzaamheid van de jongeren te versterken. We kopen hiervoor onder andere weerbaarheids- en sociale vaardigheidstrainingen in.

Deze website is specifiek opgezet voor de jeugdconsulenten van het Sociaal Team gemeente Nijkerk, huisartsen, scholen, jongerenwerkers en andere professionals die werken met jeugd en gezinnen. Via deze website kunt u als professional, ouders en jongeren woonachtig in de gemeente Nijkerk inschrijven voor een activiteit. Voor sommige activiteiten is het mogelijk dat de ouders en verzorgers zichzelf of hun kind inschrijven. Dit geldt ook voor jongeren vanaf 16 jaar.

Meer weten?
Als u vragen heeft over deze website of meer inhoudelijke informatie wilt over het aanbod, mail naar: preventie@nijkerk.eu.

Sociaal Team

Het Sociaal Team bestaat uit medewerkers van de gemeente Nijkerk. Zij komen uit het team Jeugd, het team Wmo en het team Participatie. Ze zoeken met inwoners mee naar antwoorden bij vragen over onder andere de onderstaande onderwerpen.

Meer informatie over het Sociaal Team vindt u op de website van de gemeente Nijkerk: www.nijkerk.eu/sociaal-team.

Waar zet het Sociaal Team zich voor in?

Zorg en begeleiding

 • Voorzieningen, begeleiding en zorg
 • Mantelzorgondersteuning
 • Hulpmiddelen

Geldzaken en administratie

 • (Bijzondere) bijstand
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Regeling meedoen
 • Hulp bij administratie
 • Schulden

Opvoeden en opgroeien

 • Vragen over gedrag
 • Opgroeien
 • Opvoeden
 • Gezin

Welzijn

 • Sociaal netwerk
 • Relatie(s)
 • Echtscheiding
 • Verslaving
 • (Huiselijk) geweld

Wonen

 • Woonurgentie
 • Woningaanpassing
 • Mantelzorgwoningen
 • Veilig wonen en overlast

Scholing, werk en dagbesteding

 • Leerrecht
 • (Leerlingen-) vervoer
 • Ondersteuning bij zoeken werk
 • Dagbesteding
 • Informatie over vrijwilligerswerk

De mensen achter PIT

Teamleden

Astrid van Dijkhuizen

Astrid van Dijkhuizen

Jeugdconsulent Sociaal Team & Preventiemedewerker PIT

Kristel Kreijne

Kristel Kreijne

Jeugdconsulent Sociaal Team & Preventiemedewerker PIT

Mariska Gouverneur

Mariska Gouverneur

Jeugdconsulent Sociaal Team & Preventiemedewerker PIT

Amber van Veldhuizen

Amber van Veldhuizen

Projectleider PIT

Vinita Simonse

Vinita Simonse

Adviseur PIT en Jeugdhulp

Meer weten?

Als u vragen heeft over deze website of meer inhoudelijke informatie wilt over het aanbod, mail naar: preventie@nijkerk.eu.