VERLOPEN AANBOD

EERDER INGEKOCHTE DIENSTEN

Aanbod dat in het verleden ingekocht is.

Op deze pagina vindt u een overzicht van het aanbod dat de gemeente Nijkerk in het verleden heeft ingekocht. Het overzicht is ter naslag en informatie voor professionals en zorgmedewerkers.

Het meest recente aanbod is te vinden onder de verschillende leeftijdscategorieën

BRUSSEN-groep


Contactgegevens:

Website: www.meeveluwe.nl
E-mail: info@meeveluwe.nl
Telefoon: 055 – 526 92 00

 

De BRUSSEN-groep is een groep voor kinderen met een bijzondere broer of zus. Dat kan een broer of zus zijn met bijvoorbeeld ADHD, autisme, psychische problemen, een chronische ziekte of een verslaving. ‘BRUSSEN’ is een samenvoeging van broer en zussen.

In de BRUSSEN-groep delen de kinderen ervaringen met elkaar. De kinderen bespreken wat het gedrag van hun broer of zus is en wat dat met hen doet. Ook geven ze elkaar tips om met het gedrag van hun broer of zus om te gaan. 

Cursus is aangeboden in 2021.

Geef me de 5,
basiscursus voor ouders


Contactgegevens:

Website: www.geefmede5.nl
E-mail: info@geefmede5.nl
Telefoon: 0314 – 82 09 40

 

De basiscursus ‘Geef me de 5’ is een cursus voor ouders/verzorgers die behoefte hebben aan ondersteuning bij het omgaan met hun kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Tijdens deze cursus leren ouders/verzorgers autisme echt begrijpen.

Door een mix van theorie, video’s en oefeningen krijgt de ouder inzicht in het brein en de oorzaken van gedrag. Het doel is om te leren hoe ze adequaat met dat gedrag kunnen omgaan.

Cursus is aangeboden in 2020 en 2021.

KIES training


Contactgegevens:

Website: www.welzin.nl 
E-mail: info@welzin.nl
Telefoon: 033 – 469 2469

 

Niemand ‘kiest’ zomaar voor een scheiding. Zeker kinderen en jongeren niet. Kinderen en jongeren zijn loyaal aan hun ouders en ook afhankelijk van de mogelijkheden die hen geboden worden. Voor kinderen en jongeren die de scheiding van hun ouders meemaken én hun ouders, is er KIES.

Bij de KIES training leren de kinderen om te praten over de scheiding. Ze vinden herkenning bij elkaar en kunnen hun gevoelens een plekje geven. Daarnaast krijgen ze tips, leren ze hulp vragen in hun omgeving, hoe ze hun grenzen kunnen bewaken en wensen duidelijk kunnen maken.

Training is aangeboden in 2019 en 2020.

Pubercursus voor ouders


Contactgegevens:

Website: www.welzin.nl 
E-mail: info@welzin.nl
Telefoon: 033 – 469 2469

 

In de puberteit, ontwikkelen kinderen zich tot jongvolwassenen. Er verandert van alles. Pubers groeien zowel lichamelijk als verstandelijk hard. Voor ouders betekent dit ook dat er veel verandert. Het is soms lastig een nieuw evenwicht te vinden. Tijdens deze cursus wordt hier aandacht aan besteed.

Cursus is aangeboden in 2019 en 2020.

Gezonde lichaamshouding


Contactgegevens:

Website: www.fysiohoevelaken.nl
E-mail: info@fysiohoevelaken.nl
Telefoon: 033 – 253 4033

 

Tegenwoordig zit iedereen veel. Dat geldt ook voor kinderen. Omdat de wervelkolom daardoor niet genoeg strekt, kan dit leiden tot rug- en nekklachten. De training wordt gegeven aan de klassen op het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

Het doel van de training is het voorkomen van rugklachten bij kinderen. Tijdens de training worden de leerlingen zich bewust van hun houding tijdens de lessen op school, maar ook achter hun tablet, computer of televisie thuis.

Training is aangeboden van 2018 t/m 2020.

Groep voor kinderen van gescheiden ouders


Contactgegevens:

Website: www.elanbarneveld.nl
E-mail: info@elanbarneveld.nl
Telefoon: 0342 – 40 01 40

 

Een echtscheiding is ingrijpend. Juist voor de kinderen. Want zij worden opeens geconfronteerd met ouders die niet meer bij elkaar wonen. Dat kan leiden tot veel verdriet, verwarring, angst of boosheid. Het is vaak ook moeilijk te begrijpen. Elan organiseert een spel- en praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders. Ze leren om de situatie te verwerken en om met de veranderingen om te gaan.

Training is aangeboden in 2019.