BELEID

Jeugdprogramma 2019-2023

‘Een kind- en gezinsvriendelijke gemeente Nijkerk’

Het college wil de komende jaren inzetten op vier programma’s:

Kinderen zijn zowel lichamelijk als geestelijk gezond, ze zitten lekker in hun vel. Dit betekent aandacht voor een gezonde leefstijl, gezonde voeding, voldoende beweging, voldoende rust en slaap en een gezonde lichaamshouding. Sterk zet de gemeente in op het tegengaan van alcohol, drugs en roken. Ook sociale weerbaarheid, stress en depressie komt aan de orde. Dit alles begint bij vroegtijdige signalering van problemen en gezinnen bewust te maken van gezondheid. Daarnaast is er een uitgebreid programma om jongeren te stimuleren te bewegen en mee te doen aan sport- en cultuuractiviteiten. Als het nodig is, is er goed toegankelijke hulp.

Kinderen kunnen meekomen op school en hun talenten en idealen ontwikkelen. Hierbij gaat het om het voorkomen en aanpakken van achterstanden en goed passend onderwijs. Dit om er voor te zorgen dat alle Nijkerkse kinderen naar school gaan en waar mogelijk een startkwalificatie halen. Ingezet wordt onder andere op versterking van voorschoolse voorzieningen en passend onderwijs, beiden zoveel mogelijk dichtbij, in Nijkerk zelf. Maatwerk is daarbij belangrijk en goede afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp. Uiteindelijk gaat het er om dat jongeren ook een baan kunnen vinden. Onderwijs en arbeidsmarkt moeten daarvoor goed aansluiten. Samen met werkgevers gaat de gemeente de arbeidspositie van kwetsbaar jongeren verbeteren.

Kinderen kunnen meedenken, meepraten en meedoen, ze hebben invloed op hun leven. De gemeente wil met jongeren en ouders in gesprek zodat ze invloed kunnen hebben op het beleid. Ze worden gestimuleerd zelf initiatieven te nemen en zich in te zetten voor de samenleving, bijvoorbeeld door een maatschappelijke stage of vrijwilligerswerk. Armoede of schulden mogen geen reden zijn dat jongeren niet mee kunnen doen. Minimaregelingen en toegang tot schuldhulpverlening worden daarom versterkt.

Kinderen worden als het nodig is snel, dichtbij en in een vertrouwde veilige omgeving geholpen. Het college wil dat jongeren passende hulp krijgen, maatwerk. Hulpverleners moeten beter gaan samenwerken en jongeren moeten zoveel mogelijk thuis of bij een pleeggezin in de buurt kunnen blijven. Goede hulpverlening vraagt flexibiliteit om vanuit het belang van het kind bijvoorbeeld soepel te schakelen tussen lichtere en zwaardere hulpverlening. Door in te zetten op preventie en opvoedondersteuning kan zwaardere hulp voorkomen worden.

Hieronder vindt u het Jeugdprogramma (PDF) dat ter vaststelling aan de gemeenteraad is aangeboden op 13 december 2018.