Sociaal Team

Het Sociaal Team bestaat uit medewerkers van de gemeente Nijkerk. Zij komen uit het team Jeugd, het team Wmo en het team Participatie. Ze zoeken met inwoners mee naar antwoorden bij vragen over onder andere de onderstaande onderwerpen.

 

Zorg en begeleiding

 • Voorzieningen, begeleiding en zorg
 • Mantelzorgondersteuning
 • Hulpmiddelen

Geldzaken en administratie

 • (Bijzondere) bijstand
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Regeling meedoen
 • Hulp bij administratie
 • Schulden

Opvoeden en opgroeien

 • Vragen over gedrag
 • Opgroeien
 • Opvoeden
 • Gezin

Welzijn

 • Sociaal netwerk
 • Relatie(s)
 • Echtscheiding
 • Verslaving
 • (Huiselijk) geweld

Wonen

 • Woonurgentie
 • Woningaanpassing
 • Mantelzorgwoningen
 • Veilig wonen en overlast

Scholing, werk en dagbesteding

 • Leerrecht
 • (Leerlingen-) vervoer
 • Ondersteuning bij zoeken werk
 • Dagbesteding
 • Informatie over vrijwilligerswerk

Meer informatie over het Sociaal Team vindt u op de website van de gemeente Nijkerk: www.nijkerk.eu/sociaal-team.