Preventie Interventie Team (PIT)

Voorkomen is beter dan genezen, luidt een oud gezegde. In de gemeente Nijkerk zetten we in op preventie, als het gaat om een betere lichamelijke en geestelijke gezondheid voor onze jeugd. Dat gebeurt onder meer met PIT Nijkerk, een website waar alle preventieactiviteiten voor de jeugd en hun ouders/verzorgers die door de gemeente Nijkerk zijn gecontracteerd samen komen.

We hebben een breed aanbod, zoals opvoedondersteuning voor gezinnen, weerbaarheids- en sociale vaardigheidstrainingen. Verschillende partijen voeren de trainingen uit. Gedurende het jaar wisselt het aanbod, vanwege nieuwe inkoop. Het meest recente aanbod is altijd op deze website te vinden.

Voor consulenten van het Sociaal Team, huisartsen en andere professionals die werken aan een betere gezondheid van jonge Nijkerkers is de PIT-website de plek waar ze ouders en jongeren kunnen inschrijven voor die activiteiten. Ook kunnen ouders hun kind of zichzelf inschrijven (voor bepaalde activiteiten) via de website.

Meer weten?
Als u vragen heeft over deze website of meer inhoudelijke informatie wilt over het aanbod, mail naar: preventie@nijkerk.eu. 

Sociaal Team

Het Sociaal Team bestaat uit medewerkers van de gemeente Nijkerk. Zij komen uit het team Jeugd, het team Wmo en het team Participatie. Ze zoeken met inwoners mee naar antwoorden bij vragen over onder andere de onderstaande onderwerpen.

Meer informatie over het Sociaal Team vindt u op de website van de gemeente Nijkerk: www.nijkerk.eu/sociaal-team.

Waar zet het Sociaal Team zich voor in?

Zorg en begeleiding

 • Voorzieningen, begeleiding en zorg
 • Mantelzorgondersteuning
 • Hulpmiddelen

Geldzaken en administratie

 • (Bijzondere) bijstand
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Regeling meedoen
 • Hulp bij administratie
 • Schulden

Opvoeden en opgroeien

 • Vragen over gedrag
 • Opgroeien
 • Opvoeden
 • Gezin

Welzijn

 • Sociaal netwerk
 • Relatie(s)
 • Echtscheiding
 • Verslaving
 • (Huiselijk) geweld

Wonen

 • Woonurgentie
 • Woningaanpassing
 • Mantelzorgwoningen
 • Veilig wonen en overlast

Scholing, werk en dagbesteding

 • Leerrecht
 • (Leerlingen-) vervoer
 • Ondersteuning bij zoeken werk
 • Dagbesteding
 • Informatie over vrijwilligerswerk

De mensen achter PIT

Teamleden

Astrid van Dijkhuizen

Astrid van Dijkhuizen

Jeugdconsulent Sociaal Team & Preventiemedewerker PIT

Kristel Kreijne

Kristel Kreijne

Jeugdconsulent Sociaal Team & Preventiemedewerker PIT

Mariska Gouverneur

Mariska Gouverneur

Jeugdconsulent Sociaal Team & Preventiemedewerker PIT

Amber van Veldhuizen

Amber van Veldhuizen

Projectleider PIT

Vinita Simonse

Vinita Simonse

Adviseur PIT en Jeugdhulp

Meer weten?

Als u vragen heeft over deze website of meer inhoudelijke informatie wilt over het aanbod, mail naar: preventie@nijkerk.eu.