Gebiedsteam Nijkerk

Soms lukt het niet om zaken zelf te regelen en is er tijdelijk of voor langere tijd ondersteuning nodig. Of u heeft bijvoorbeeld een vraag of zorgen over het opvoeden en opgroeien van uw kinderen. Maar ook voor vragen over bijvoorbeeld werk en inkomen, schulden, gezondheid, dagbesteding of hulp in huis kunt u terecht bij het gebiedsteam. Samen met u zoekt het gebiedsteam naar een oplossing. Zij bieden ook preventieve ondersteuning. Denk hierbij aan informeren en adviseren over opvoeden of gezond eten.

Als zwaardere ondersteuning nodig is, zorgen de medewerkers van het gebiedsteam dat de juiste ondersteuning wordt ingeschakeld. De gebiedsteammedewerker blijft betrokken bij de ondersteuning, ook als u door een andere organisatie geholpen wordt. In het gebiedsteam werken verschillende professionals samen. Het uitgangspunt is één contactpersoon en één plan, ook als er binnen uw huishouden op meerdere manieren hulp nodig is. Het gebiedsteam werkt met de verwijsindex voor een optimale samenwerking met de andere professionals die bij uw gezin betrokken zijn.

Aanmelden?
Heeft u direct vragen over ondersteuning? Dan kunt u bellen met de bureaudienst van het gebiedsteam via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 033. Een medewerker van het gebiedsteam luistert naar u en helpt u verder. Of u kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar aanmelden@nijkerk.eu.

Meer informatie over het gebiedsteam vindt u op de website van de gemeente Nijkerk: www.nijkerk.eu/gebiedsteams.