OPVOEDONDERSTEUNING

ZWANGERSCHAP

Contactgegevens

Website

www.vggm.nl

Telefoon

0800-8446000

Email

ggd@vggm.nl

Opvoedondersteuning huisbezoeken jeugdverpleegkundige

Jeugdverpleegkundigen kunnen extra huisbezoeken afleggen bij kwetsbare gezinnen (bijvoorbeeld nieuwe statushouders). Deze ondersteunende huisbezoeken zijn effectief in het voorkomen van en vroegtijdig ingrijpen bij opvoedingsproblemen en kindermishandeling.

De jeugdverpleegkundigen van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bezoeken op een laagdrempelige manier gezinnen in hun thuissituatie, zonder dat er sprake is van een directe hulpvraag. Met name kwetsbare kinderen zijn en blijven hiermee goed in beeld.

Aanmelden gaat via de professionals, zoals het gebiedsteam, de verloskundige, het consultatiebureau, de huisarts, de medisch maatschappelijk werker, enzovoorts.

 

 

 

 

 

AANMELDEN

Opvoedondersteuning
Aanmeldingen worden ingepland door VGGM.

Activiteiten

maart 2021
Geen evenementen gevonden!
Meer laden