Categorie: Jongeren
Doelgroep: Gescheiden ouders, geïnteresseerden en professionals

Type: Individueel

Type: In groepsverband

online ouderbijeenkomst over scheiden

Online ouderbijeenkomsten over scheiden

Echtscheiding? Er zijn anonieme gratis online bijeenkomsten

Gaan mensen scheiden of denken zij aan scheiden en zijn er kinderen in het spel? En zijn zij op zoek naar informatie, hulp, begrip en meer inzicht in hun situatie? Dan is deelname aan de anonieme online bijeenkomst over scheiden misschien iets voor hen. De bijeenkomsten zijn voor (groot-) ouders, vrienden/vriendinnen, buren en professionals. Een landelijk bureau organiseert elke maand de bijeenkomsten.

Mensen kunnen anoniem aan deze bijeenkomsten deelnemen, want zij zien en horen elkaar niet. Ook bij het aanmelden kunnen zij bij ‘uw naam’ invullen: ‘anoniem’. Tijdens deze bijeenkomsten hoeven deelnemers niks te vertellen over hun persoonlijke situatie. Zij kunnen alleen luisteren en vragen stellen via de chat. Een bijeenkomst duurt twee uur.

In deze bijeenkomsten krijgen deelnemers informatie over wat een kind meemaakt wanneer ouders gaan scheiden. Dat het niet raar is als zij er samen niet uitkomen. Deze bijeenkomsten kunnen een andere kijk geven op wat een kind nodig heeft. En ook op wat ouders nodig hebben.

Tijdens de bijeenkomsten krijgen deelnemers informatie over:

  • Wat is de positie als ouder en als ex-partner?
  • Wat is de positie van het kind? Wat betekent een scheiding voor kinderen?
  • Wat is voor het kind nu en voor de toekomst belangrijk? Hoe vertelt de ouder dat ze gaat scheiden en hoe kan de ouder het kind steunen? De ouder krijgt praktische tips en vragen om mee te nemen.

Deelname aan deze bijeenkomsten is gratis. Aanmelden gaat via: Ouderbijeenkomsten.

AANMELDEN

Aanmelden gaat via het Landelijk Contactpunt Ouderbijeenkomsten

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit product neem contact op via onderstaande gegevens:

Website

https://www.ouderbijeenkomsten.nl

Meer voor 13 t/m 17 jaar

Halt in de Wijk

Het aanbod van Halt in de Wijk is voor jongeren van 10 tot 23 jaar die grensoverschrijdend of licht strafbaar gedrag vertonen of hebben vertoond. Voorbeelden van grensoverschrijdend of licht strafbaar gedrag zijn: overlastgevend gedrag; baldadig gedrag; verbale...

Activiteiten voor jongeren met autisme en/of AD(H)D

Voor jongeren met autisme en/of AD(H)D wordt een speciale activiteit georganiseerd in jongerencentra Blits en Chill-Out. Denk aan activiteiten als koken, bakken of karaoke. Het doel hiervan is ontmoeting en ontspanning.

Huiswerkondersteuning

Huiswerkbegeleiding is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Hierbij wordt de jongere geholpen bij het plannen en organiseren van huiswerk.

Buddy

Voor jongeren van 10 tot en met 18 jaar die bijvoorbeeld weinig vrienden hebben, somber zijn of worden gepest.

Stresskids 14 t/m 16 jaar

Stresskids is een positieve gezondheidsgerichte training voor jongeren van 14 tot en met 16 jaar met stressgerelateerde klachten.

Boksen maakt beter

Voor jongeren op het voortgezet onderwijs tot en met 18 jaar die willen leren omgaan met uitdagingen.

Opvoedspreekuur

Voor ouders die vragen hebben rondom het opgroeien en de opvoeding van hun kind(eren).

Steunouder Nijkerk

Voor ouders die ondersteuning nodig hebben buiten hun eigen vangnet of ondersteuning willen bieden aan anderen.

Wil je dit delen?

Deel snel op Facebook, via WhatsApp, E-mail of print deze pagina.