STEUNOUDER NIJKERK

BABY’S & PEUTERS (0 – 4)

Contactgegevens

Website

www.steunouder.nl

Arda van der Lugt

06 – 41 73 28 45

E-mail

nijkerk@steunouder.nl

Steunouder Nijkerk

Ouders in een kwetsbare situatie kunnen overbelast raken door de zorg voor hun kinderen. Vooral als ze niet beschikken over een eigen vangnet. Steunouders helpen deze ouders door hun kind één of twee dagdelen in de week op te vangen. Voor ouders is dat een moment rust, voor het kind even een omgeving zonder zorg of spanning. Steunouders helpen zo voorkomen dat er problemen in het gezin ontstaan of dat deze verergeren. Steunouder Nijkerk begeleidt mensen die besluiten om steunouder te worden. Steunouder is vrijwillig en gratis voor inwoners van de gemeente Nijkerk.

Als iemand zich aanmeldt als steunouder, volgt er een kennismakingsgesprek met de coördinator. Aan de hand van een vragenlijst die de steunouder invult, kan de coördinator zorgen voor een goede match met het vraaggezin. Steunouder Nijkerk biedt ook een bijeenkomst aan waarin men andere potentiële steunouders ontmoet en waarin de steunouders tips en ervaringen met elkaar kunnen delen.

Vervolgens stelt de coördinator een gezin aan de steunouder voor. Er volgt een ontmoeting en vervolgafspraken worden gemaakt. Er is altijd een wenperiode waarin iedereen elkaar leert kennen en het vertrouwen kan groeien. De coördinator begeleidt het hele traject en blijft beschikbaar om op terug te vallen bij vragen of problemen.

Voor welke periode?
De duur van de steun hangt af van de behoefte van kind, zijn of haar ouders en de mogelijkheden van de steunouder. Meestal is de ondersteuning voor minimaal 3 tot 6 maanden. De steunoudercoördinator bekijkt in die periode met de ouder of er alsnog mogelijkheden zijn om een eigen vangnet te creëren.

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie of aanmelden om steunouder te zijn of gebruik te maken van het aanbod van een steunouder: nijkerk@steunouder.nl.

Bellen kan ook, naar steunoudercoördinator Arda van der Lugt (06 41 73 28 45).

Meer informatie staat ook op: www.steunouder.nl.

Steunouder nodig?

Steunouder worden?

AANMELDEN

Steunouder
Aanmelden kan door de steunoudercoördinator te bellen of via de mail.

Activiteiten

Geen evenementen gevonden!