Kortdurende video-hometraining

BABY’S & PEUTERS (0-4)

Contactgegevens

Website

www.vggm.nl

Telefoon

0800-8446000

Email

ggd@vggm.nl

Kortdurende video-hometraining
Kortdurende video-hometraining (K-VHT) wordt ingezet bij ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, die spanning ervaren in de opvoeding of opvoedingsvragen hebben.

 

Een video-hometrainer, (vaak een jeugdverpleegkundige) maakt een video-opname van maximaal 10 minuten in de thuissituatie, bijvoorbeeld tijdens het eten, spelen of wassen. Hij/zij kijkt daarbij vooral naar de interactie tussen de ouder en het kind. Daarna bespreekt de trainer de beelden met de ouders. Het accent ligt op wat nog intact is, wat goed gaat en op wat het kind nog nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. De ouders gaan door het bekijken en bespreken van de videobeelden hun kind beter begrijpen.

Het gaat vaak om ouders waarbij de hechting met hun kind moeilijk tot stand komt. Zij ervaren veel onbegrip, irritaties en een gevoel van machteloosheid en er zijn problemen in de communicatie met het kind. De sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind staat daardoor onder druk. K-VHT vindt plaats na indicatie van de Jeugdgezondheidszorg.

De video-hometrainer komt maximaal drie keer filmen en drie keer terugkijken, gevolgd door een follow-up van één keer filmen en één keer terugkijken. Een huisbezoek duurt gemiddeld een uur.

Aanmelden gaat via de professionals, zoals het gebiedsteam, de verloskundige, het consultatiebureau, de huisarts, de medisch maatschappelijk werker, enzovoorts.

AANMELDEN

Video-hometraining
Aanmelden gaat via VGGM.

Activiteiten

maart 2021
Geen evenementen gevonden!
Meer laden