Categorie: Volwassenen
Doelgroep: Jongeren van 13 t/m 22 jaar

Type: Individueel

Type: In groepsverband

Kortdurende ondersteuning zorgmijders

Kortdurende ondersteuning zorgmijders

Dit aanbod is voor jongeren van 13 tot en met 22 jaar voor wie de stap om professionele hulp te zoeken vaak te groot is. Het gaat om jongeren die de weg naar reguliere hulp niet vinden of niet geholpen willen worden (zorgmijders). Ook gezinnen met een migratieachtergrond kunnen worden begeleid.

De coach begeleidt jongeren en jongvolwassenen waar zorgen over bestaan rondom drugsgebruik, het rondzwerven op straat, agressie, vandalisme en psychosociale problematiek. Samen met de jongere en het gezin kijkt de coach outreachend naar het vormgeven van een goede dagbesteding. De coach zoekt de jongere actief op in zijn of haar omgeving te weten thuis, op school, jongerencentra of op straat. De coach sluit aan bij de leefomgeving van de jongere en geeft advies.

Er zijn twee trajecten die ingezet kunnen worden: lichte kortdurende ondersteuning, bestaande uit 4 tot en met 6 gesprekken en intensieve kortdurende ondersteuning, bestaande uit 7 tot en met 10 gesprekken. Voor de start van het traject bespreekt de coach samen met de verwijzer welke ondersteuning wordt ingezet.

Aanmelden
Aanmelden van een jongere kan alleen door jeugdconsulenten van het sociaal team, jongerenwerkers, politie/boa’s, leerrechtconsulenten, (jeugd)artsen/ (jeugd)verpleegkundigen, huisartsen en zorgcoördinatoren VO scholen. Aanmelden kan rechtstreeks via de coach Ahmed Maguilej (ahmed.maguilej@eigen-plan.nl of 06-13969885).

AANMELDEN

Aanmelden gaat via de coach Ahmed Maguilej:

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit product neem contact op via onderstaande gegevens:

Meer voor 18 t/m 22 jaar

Halt in de Wijk

Het aanbod van Halt in de Wijk is voor jongeren van 10 tot 23 jaar die grensoverschrijdend of licht strafbaar gedrag vertonen of hebben vertoond. Voorbeelden van grensoverschrijdend of licht strafbaar gedrag zijn: overlastgevend gedrag; baldadig gedrag; verbale...

Boksen maakt beter

Voor jongeren op het voortgezet onderwijs tot en met 18 jaar die willen leren omgaan met uitdagingen.

Kamers met Aandacht

Voor jongeren van 18 tot 23 jaar die een zorgorganisatie verlaten en niet thuis kunnen wonen. Maar die ook nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen.

Wil je dit delen?

Deel snel op Facebook, via WhatsApp, E-mail of print deze pagina.