Categorie: Jongeren
Doelgroep: Jongeren van 10 tot 23 jaar

Type: Individueel

Type: In groepsverband

halt in de wijk

Halt in de Wijk

Het aanbod van Halt in de Wijk is voor jongeren van 10 tot 23 jaar die grensoverschrijdend of licht strafbaar gedrag vertonen of hebben vertoond. Voorbeelden van grensoverschrijdend of licht strafbaar gedrag zijn:

 • overlastgevend gedrag;
 • baldadig gedrag;
 • verbale agressie;
 • schelden of grof taalgebruik;
 • belediging en dreiging van wapenbezit;
 • vernieling;
 • snel geld verdienen door bijvoorbeeld drugshandel;
 • digitaal grensoverschrijdend gedrag zoals sexting.

Gesprekken met Halt
Wanneer een jongere aangemeld wordt, kan Halt gesprekken voeren met de jongere. Meestal zijn dat één tot vier gesprekken. Tijdens die gesprekken kijkt de Halt-medewerker wat de jongere nodig heeft om herhaling van het gedrag te voorkomen.

Opdrachten die de jongere thuis of op het spreekuur maakt, gaan bijvoorbeeld over:

 • hoe om te gaan met emoties, agressie of groepsdruk;
 • oefenen hoe anders om te gaan met moeilijke situaties om sociale vaardigheden te versterken;
 • excuus aanbieden.

De opdrachten kunnen voor elke situatie of elke jongere verschillend zijn. De ouder of verzorger speelt een belangrijke rol in het leven van de jongere. Daarom vindt Halt het belangrijk om ouders te betrekken.

 

Aanmelden

De medewerker van Halt is in de oneven weken op dinsdagmiddag beschikbaar om jongeren te spreken. Voor vragen of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Esther Bragt van Halt via: e.bragt@halt.nl.

AANMELDEN

Aanmelden gaat via Halt:

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit product neem contact op via onderstaande gegevens:

Meer voor 13 t/m 17 jaar

Activiteiten voor jongeren met autisme en/of AD(H)D

Voor jongeren met autisme en/of AD(H)D wordt een speciale activiteit georganiseerd in jongerencentra Blits en Chill-Out. Denk aan activiteiten als koken, bakken of karaoke. Het doel hiervan is ontmoeting en ontspanning.

Huiswerkondersteuning

Huiswerkbegeleiding is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Hierbij wordt de jongere geholpen bij het plannen en organiseren van huiswerk.

Buddy

Voor jongeren van 10 tot en met 18 jaar die bijvoorbeeld weinig vrienden hebben, somber zijn of worden gepest.

Stresskids 14 t/m 16 jaar

Stresskids is een positieve gezondheidsgerichte training voor jongeren van 14 tot en met 16 jaar met stressgerelateerde klachten.

Boksen maakt beter

Voor jongeren op het voortgezet onderwijs tot en met 18 jaar die willen leren omgaan met uitdagingen.

Opvoedspreekuur

Voor ouders die vragen hebben rondom het opgroeien en de opvoeding van hun kind(eren).

Steunouder Nijkerk

Voor ouders die ondersteuning nodig hebben buiten hun eigen vangnet of ondersteuning willen bieden aan anderen.

Wil je dit delen?

Deel snel op Facebook, via WhatsApp, E-mail of print deze pagina.