Van 3 t/m 10 november is de Week van de Pleegzorg. Iedereen met een groot hart en een stabiele woonsituatie kan pleegouder worden. Pleegzorg is ontzettend belangrijk, omdat voor een deel van de kinderen een veilig en liefdevol thuis helaas niet vanzelfsprekend is. Ook in Nijkerk. Dan is het fijn als een kind (tijdelijk) in een pleeggezin kan verblijven dat rust, veiligheid en liefde kan bieden. Een pleeggezin kan een kind voor een korte periode of langere tijd opvangen.

Veel pleegouders nodig
Vind je het fijn om voor kinderen te zorgen? Wil je je liefde delen met (nog meer) kinderen? Wil je je huis en je eventuele gezin openstellen voor kinderen van anderen? Denk er dan eens over na om pleegouder te worden. Er zijn heel veel pleegouders nodig om elk kind de juiste, passende plek te kunnen bieden! En helaas zijn er momenteel meer kinderen die een plek nodig hebben dan pleegouders…

Soorten pleegouders
Sommige pleegouders zijn door familie of vrienden gevraagd om hun kind(eren) op te vangen. Dan ben je een ‘netwerkpleegouder’ en kun je onderling afspraken maken. Maar je kunt je ook aanmelden bij een pleegzorgorganisatie om pleegouder te worden (‘bestandspleegouder’). Je krijgt dan begeleiding en een vergoeding van kosten. Na het aanmelden doorloop je een traject. Je kan dan ook goed beoordelen of pleegouder worden echt bij je past. Overigens kun je je ook als netwerkpleegouder aanmelden bij een pleegzorgorganisatie om vergoeding van kosten en begeleiding te krijgen.

Verrijkend
Het bieden van een stabiel en liefdevol thuis aan kinderen van anderen is verrijkend. Niet altijd gemakkelijk, soms zelfs enorm uitdagend, maar het geeft wel voldoening. Je geeft een kind een nieuwe kans en een periode van rust. En weet: de liefde, positieve aandacht en zorg die je geeft, ook al is het wellicht maar voor een korte periode, heeft enorme waarde voor het hele verdere leven van het kind!

Meer informatie
Over pleegouder worden en de verschillende pleegzorgorganisaties kun je meer informatie krijgen op het pleegzorgplatform: www.pleegzorg.nl. Wil je informatie van ervaren pleegouders? Dan kun je contact opnemen met Pleegoudernetwerk Nijkerk via het e-mailadres: pleegoudernetwerknijkerk@gmail.com.