Datum : zaterdag 9 oktober 2021 en zaterdag 6 november 2021
Tijdstip : 14.00-17.30 uur
Locatie : Jongerencentrum Chill-Out
(Watergoorweg 42a, 3861 MA te Nijkerk)

 

Beste pleegouder(s) en gezinshuisouder(s),

We willen u en uw gezin uitnodigen voor twee middagen om met elkaar samen te zijn. In samenwerking met het Pleegoudernetwerk Nijkerk vindt de gemeente het belangrijk om u en uw gezin in het zonnetje te zetten. Wij vinden het waardevol om contact met u te hebben en dat u kennis en ervaring kunt uitwisselen met andere pleegouders en gezinshuisouders. Wij hopen dat u het ook leuk vindt om elkaar op deze dagen te ontmoeten!

Het Pleegoudernetwerk Nijkerk heeft voor de ouders een mooi programma bedacht aan de hand van thema’s die u eerder heeft aangegeven. Voor uw (pleeg-)kinderen hebben het Jeugd- en Jongerenwerk en Nijkerk Sportief en Gezond een fantastisch programma bedacht. De vriendjes en vriendinnetjes van uw (pleeg-)kinderen zijn ook van harte welkom. De activiteiten zijn voor (pleeg-)kinderen vanaf 4 jaar. De jongerenwerkers willen graag de leeftijd van de kinderen weten, zodat ze de activiteiten beter op de kinderen kunnen afstemmen. Ook willen we graag weten hoeveel kinderen er zijn van 0-3 jaar, zodat we eventueel opvang kunnen regelen. De gemeente verzorgt het eten en drinken.

Hebben u of uw kinderen nog leuke ideeën voor deze middagen? Laat het ons weten!

Aanmelden
In september ontvangt u de definitieve uitnodiging met het programma voor de bijeenkomst op zaterdag 9 oktober. Aan de deelname van deze middagen zijn geen kosten verbonden. Wilt u hierbij aanwezig zijn of kent u iemand die hierbij aanwezig wil zijn? Meld u aan via de link.

We verheugen ons op deze feestelijke middagen.