Opgroeien in een veilige en gezonde omgeving, met een goed sociaal netwerk.
Dát is wat we willen voor de Nijkerkse kinderen!

Vanuit de gemeente Nijkerk worden daarom verschillende preventieprogramma’s ingezet om dit te kunnen bereiken. Zo subsidieert de gemeente Nijkerk bijvoorbeeld preventieve voorlichting op scholen over het aangeven van je eigen grenzen en grensoverschrijdend gedrag. Dat doen we door jongeren en het netwerk om hen heen, zoals ouders en docenten, bewust te maken van- en weerbaar te maken voor ondermijnende criminaliteit. Daarmee proberen we te voorkomen dat jongeren de eerste stap zetten in de criminaliteit. In dit nieuwsbericht leest u een korte beschrijving van het gratis aanbod.

#Leerlingalert
Uit de praktijk blijkt dat jongeren gemakkelijk te verleiden zijn tot het uitvoeren van criminele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan drugshandel, het verkopen van illegaal vuurwerk of witwaspraktijken (o.a. als geldezel). Het team van #Leerlingalert geeft bewustwordingslessen over criminele uitbuiting aan zowel personeel/docenten, als aan leerlingen en hun ouders.

Halt.
Alle lessen van Halt zijn interactief en dagen jongeren uit om zelf te ontdekken wat norm overschrijdend gedrag is, welke gevolgen daaraan gekoppeld zijn en hoe te voorkomen om in een dergelijke situatie terecht te komen. Ook wordt gebruik gemaakt van storytelling; verhalen van jongeren die betrokken zijn geraakt bij criminele uitbuiting of een van de andere thema’s.

COVID-proof
De lessen van zowel #Leerlingalert als Halt worden uitgevoerd conform de coronamaatregelen. Zo bieden beide organisaties bijvoorbeeld ouderbijeenkomsten aan via Webinars.

Meedoen en informatie
Bent u benieuwd naar wat #Leerlingalert of Halt kan betekenen voor u? Neem dan vandaag nog contact op met de aanbieders voor het gratis aanbod.

#Leerlingalert: info@leerlingalert.nl of via de website www.leerlingalert.nl.
Halt: pv.apeldoorn@halt.nl of 088-115 3500.

Bijlage 1: Factsheet Halt
Bijlage 2: Afbeelding gekozen Leerlijn